E

Ğ

E

R


İ

N

S

A

N


İ

S

E

N


Ö

L

M

E

Z

S

İ

N


K

O

R

K

M

A
Uzumbaba Anasayfa          istatistikÜzümbaba Düşüncelerim


Anadolu Garipleri

Anadolu, yuvarlak hesapla 1000 li yıllardan sonrasını ele alırsak bazı halk gruplarının, istem dışı ya da istem içi kabul edelim, istilasına uğramıştır.

Anadolu, 1071 Malazgirt savaşından sonra yeni halk gruplarına sonuna kadar açılmıştır. Bir başka deyişle müslümanlığa açılmıştır. Alpaslan, beyaz elbiselerini giyinirken ''Anadolu ya müslüman olacaktır, ya da yokolacağız'' ile savaşa girmiştir,

Sonra, Anadolunun bilinen Selçuklu yönetimi...

Müslüman Anadolu... Sünni müsl
üman yönetimi yüzyıllar boyu taa...birinci dünya savaşının sonuna kadar, yani 600 yıllık Osmanlı sünni yönetimi.

Evet, Anadolu müslümanlaştı bu dönem içerisinde.

Anadolu yarımadası sonuna kadar müslümanlaştı. Anadolu ayni zamanda başkalaştı da.

Anadolu, sömürücü emevileşmeye çalıştıkça başkaldırı kazanları Anadoluyu salladı yüzlıllar boyu. Emevilik, zalim bir arap ırkçılığı ve sömürücülüğüydü. Emevilik, Anadoluda normal emevilikten başka türlü gelişti. Osmanlı bölgeye hakim olurken, fethettikleri yeni topraklarda çaresiz kalan sömürücü sınıflar Osmanlıya karşı başkaldırmamaları için onlara yeni devletlerinde kendi öz halkını, Anadolu halkını yem olarak önüne attı, ezilmelerine kendi çıkarları için izin verdi yüzyıllar boyu.

O sömürücü sınıflar da ya kendi istedikleri inançlarında serbest kalarak, ya da ne fark ederdi ki, müslümanlaştı(emevileşti) ve Osmanlının kilit noktalarını ellerine geçirdi. Ülkeyi Osmanlı padişahları yönetiyormuş gibi görünse de, aslında ülkeyi yönetenler sisteme ithal edilenler oluyordu. Yeni fetihlerle ülke genişledikçe sisteme yeni sömürücü sınıflar ithal ediliyordu. Bir taraftan bu yeni sınıflar hızla müslümanlaşıyor(emevileşiyor=sünni) bir taraftan da Osmanlı haremleri de çokkültürelleşiyordu, oryantallaşıyordu. Bu harem oryantallaşması(çeşitlilik, bolluk) sistem içerisinde eski Roma entrikalarına taş çıkartacak şekilde yüzyıllar boyu sürmüştür. Kardeş boğazlamaları, baba boğazlamaları, yeğen kesmeleri bugün bile bazı tarihçiler tarafından gururla anlatılmaktadır. Gerekçeleri, koskoca Osmanlı İmparatorluğunun ayakta kalması, parçalanmaması için bu yöntem gerekliydi, denmektedir
.......................

Dünya tarihinde sanırım tek ve bir tek imparatorluk gösterilebilir kurulduğundan beri kendi öz halkına en büyük işkence çektiren: Osmanlı imparatorluğu.
Sultan 2.Mehmet: Türk deyince kesin, acımayın.

Zalim Yavuz Selim: Anadoluda bilinen tarihin en büyük Alevi(türk) katliamı.
Padişahları sırayla yazarsak liste uzar...

Konu, padişahların tarihi değildir.

Konu, Anadolu halkının, dışarıdan ithal edilenler ve emevileştirilmiş (çıkar amaçlı
-sömürücü, kan emici) bu Anadolu halkına Osmanlı imparatorluğunun mirası.

Anadolu bunlara çok direndi:

Selçuklu zalimliğine karşı Babayi başkaldırıları, Osmanlıda 600 yıl boyunca yüzlerce Anadolu başkaldırıları.

Bu başkaldırıların hepsi 'oryantal haremliğine karşıydı', bu başkaldırıcılar haremciliği tümden reddediyordu.

Osmanlı, birinci dünya savaşından sonra parçalandı, Anadolu yepyeni bir yönetime, yepyeni bir ülke yönetime kavuştu, ama bu 'oryantal haremcilik yöntemi ve yönetiminden' yine kurtulamadı. Özellikle 1950li yıllardan beri 'oryantal haremcilik' güçlenme eğilimine devam etti. Osmanlı haremci kalıntıları, yeni kurulan düzen ve ülkelerinde 600 yılın getirdiği alışkanlıklarından dolayı sorunlar yaşamaya başladı. Bu sorunlardan dolayı Osmanlı sistemini reddeden yepyeni ülke, Türkiye, bu kalıntılara sahip çıkmak zorunda kaldı. Ancak bu sahiplenme yeni Cumhuriyete sonradan büyük sorunlar getirecekti.


1960 ihtilali 'harem oryantalcılığına' bir tepkiydi. 1967 gençliği sonradan kurbanlar verecekti, canlarıyla ödediler bedel olarak harem oryantalcılığına karşı çıktıkları için.

Ondan sonra gelen muhtıralar ve özellikle 1980 darbesi 'harem oryantalcılığını' kurtarma operasyonuydu.

Bu dönem Türkiye Cumhuriyetinin en kanlı dönemi oldu. Kullanılanlar da Anadoluya yerleşmiş emevi zihniyetlilerdi.

Turgut Özal dönemi Anadolunun en çok soyulan dönemi oldu. İşbirlikçi
, en çok soyanlar da 'oryantal harem kalıntılarıydı'.

Soymayanlar, soyguna karşı çıkanlar vatan hayini, soyanlar vatansever
oldular.

Anadolu garipleri .....

Su karşıki karlı dağı gördün mü
Rüzgarını bulmuş eriyip gider
Akan sularından ibret aldın mı
Yüzünü yerlere sürüyüp gider


.......................

Deryamız derindir bizim boylanmaz
Bin nasihat etsen biri dinlemez
Gidi merkep hiçbir yere bağlanmaz
Başında yuları sürüyüp gider

......................

Uyur iken uyardılar
Diriye saydılar bizi
Koyun olduk ses anladık
Sürüye saydılar bizi

.......................

Sordum sarı çiğdeme
Sen nerede kışlarsın
Ne sorarsın hey derviş
Yer altında kışlarım

.......................

El ettiler turnalar bazlara
Dağlar yeşillendi döndü yazlara
Çiğdemler taşınsın söylen kızlara
Niçin gitmez Yıldızdağı dumanın

.......................

Kim söktü getirdi seni yerinden
Dağlar taşlar ah eyleyi zarından
Sen de mi ayrıldın nazlı yarinden
İnilersin dolap derdin ne senin

.......................

Pir Sultan'ım yaratıldım kul diye
Zalim paşa elinden mi öl diye
Dostum beni ısmarlamış gel diye
Gideceğim amma yol bozuk bozuk


20 temmuz/2005
Üzümbaba
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright 2004-2018. Üzümbaba sitesi. All Rights Reserved
Uzumbaba Anasayfa