E

Ğ

E

R


İ

N

S

A

N


İ

S

E

N


Ö

L

M

E

Z

S

İ

N


K

O

R

K

M

A
Uzumbaba Anasayfa          istatistik
Üzümbaba Düşüncelerim


Yeni TCK'ye dayanarak AKP örgütü hakkında suç duyurusu

Ve,,, SANA NE?

Dokunulmazlıklarınızı alnınızın ortasından çatırdatın da görelim!


Yeni TCK' nin bazı sonuçlarına bakalım:

''Milli, etnik, ırki veya dini bir grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi amacıyla, kişilerin bedensel veya ruhsal bütünlüğüne zarar verme, grubun tamamen veya kısmen yok edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması...'' soykırım suçu kabul ediliyor.

'' Irki veya dini saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak kasten .... ..., eziyet veya köleleştirme, kişi hürriyetlerinden yoksun kılma, bilimsel deneylere tabi kılma, .........'' insanlığa karşı suç sayılacak.

'' Bu kapsamda kasten öldürme suçunun işlenmesi halinde, fail ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, diğer suçlarda ise 8 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunacak.''

'' Bu suçları işlemek için örgüt kuran veya yöneten kişi, 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Bu örgütlere üye olanlara 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek.''

'' Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlar'' işkence olarak tanımlandı. Bu suçu işleyen kamu görevlisi 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına mahkum olacak.''

Buyurun cenaze namazına sayın Türkiye Cumhuriyeti hükümetimiz!

Yukarıdaki çıkan sonuçlardan dolayı sizleri, kamuoyu önünde suç duyurusunda bulunuyorum. Bu yasaları madem çıkardınız, sizler de sonuçlarına katlanmalısınız, çıkarın o sırtınızdaki çelik yelek 'dokunulmazlığınızı'.

Alevileri zorla sünnileştirmek politikası, soykırıma yeltenmek değil midir?

İnsanların, hele hele ilköğretim öğrencileri ve velilerine yanıt verilmesi için gönderilen o sorular ve birkaç şıktan birine yanıt verdirmeye zorlamak hem soykırım, hem de utanç verici insanlık suçu değil de nedir? Bu olanlar da Siirtte değil, ANKARA'nın göbeğinde geçiyor.

''İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine karşı tutum ölçeği.''

Off offf.................!!


Kendiniz gibi düşünmeyen, insanların onurlarıyla bağdaşmayacak o soru şekilleri ve insanları naziler gibi deşifre etmeye zorlayacak o anket sorularının iznini veren sizler, 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına mahkum olmanız gerekmiyor mu?

Bu suçları işlemek için örgüt kuran veya yöneten kişiler de 10 ile 15 yıl, bu örgüte üye olanlara 5 ile 10 yıla kadar hapis cezası. Tüm AKP hükümeti bu konuda üzerine düşeni yerine getirsin. Partiler de birer örgüttür. Bu yasa kimlere uygulanacak, sizleri soyutlayacak mı?

Tüm örgütünüz hakkında suç duyurusunda bulunuyorum.

Biz sıradan insanlar yasaları belki doğru dürüst yorumlayamayabiliriz. Bu işi hukukçulara bırakın, ama önce şu dokunulmazlıklarınızı alnınızın ortasından çatırdatın da görelim.

Ne demek efendim,

''Cuma günleri camiye gider misin?
''Evde resim olan yere melek girmez.''
'' İslam çok eşliliğe müsade eder''
'' Okul dışında din eğitimi aldınız mı?''
'' TV ve radyolarda dini içerikli programlara ilgi durumunuz?''
'' Dini içerikli yayın okuma durumunuz?''
'' Camiye gitme durumunuz?''
'' Dini kimliğiniz? (Sünni-hanefi, Caferi, Sünni-şafi, Alevi, Sünni-diğer, mezhebi yok.)''
'' Allah'ın varlığına...,ahiret günü ve ölümden sonra hayat...., kuran'da anlatılan her şey doğrudur, Günde 5 vakit namaz...., Hz. Muhammet Allah'ın peygamberi'....., Ramazan'da oruç...., Ramazan'da teravih namaz....,Namaz sünnetlerinin de kılınması....,İslam'ın yasakladığı konulardan uzak durmak....'Dini hükümler, şartlar değişince değişmez....''
.
..........vızır vızır sorular.

SANA NE........!!!

Medyada boy boy resim ve videolara çekilmeler ne alemde? Düğünleriniz bile şatafatlı flaşlı mlaşlı olmuyor mu? Kutsal evlilikler başlangıcında niye meleklerin yok olmasına sebep oluyorsunuz, yazık değil mi yeni çift adaylarına, dolayısiyle yavrularınıza?

YUH OLSUN!

5 haziran 2005
Üzümbaba


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Copyright 2004-2018. Üzümbaba sitesi. All Rights Reserved
Uzumbaba Anasayfa